Varför håller vi inte det vi lovar?

Jag kan inte sluta förvånas över hur ofta det lovas saker som sedan inte uppfylls. Jag tittar mig i spegeln och får rannsaka mig själv. – Hur bra är jag på det?

Jag satt nyligen med en person som har många höga positioner i svensk näringsliv och frågade om mönstret kring en sådan ”enkel” regel blir bättre ju högre upp du kommer i näringskedjan. Svaret kom direkt och utan någon tveksamhet; ”Nej. Däremot blir våra ursäkter mer sofistikerade”.

Jag tror vi alla kan minnas tidigt i våra liv hur en förälder lovade något som de sedan inte kunde hålla. Hos vissa upplevdes ett kroniskt tillstånd av brustna löften. Hur upplevde vi detta?

Vi som håller på med försäljning har ibland en tendens att tro att vi måste lova så mycket för att vinna eller bibehålla våra kunders gunst. Glöm det. Se till att lova så mycket ni kan hålla och ni kommer få nöjdare och mer lönsamma kunder. Det är det ni inte levererar som de minns tydligast. Vi har alla varit barn…

Tänk tillbaka till barndomen och hur flera av er sa;  ” jag skall aldrig bli som dem. Jag skall hålla det jag lovar”. Hög tid att vi blir bättre på att hålla våra barndomslöften.

Nu åker vi.