Utifrån och in kräver inifrån och ut…

De flesta i en säljorganisation får ofta höra; ”Vi måste börja utifrån och in, d v s börja med kundens behov”. Jag tror vi alla kan skriva under på det.

Men vart måste du och jag börja?

Hos oss själva.

För någon vecka sedan satt jag med en bekant och diskuterade detta. Han säger;
”Vi pratar mycket om hur bolag ganska ofta fokuserar för mycket inifrån och ut istället för tvärtom. Men hur är det med oss som människor? Börjar inte vi lite för ofta utifrån och in istället för tvärtom?”

Jag skulle säga att det är precis där vi ofta går bort oss. För att bli trovärdiga i vår omgivning så måste vi först börja med oss själva. Inifrån och ut.

Med en positiv självbild, självinsikt och ett bra självförtroende skapas förutsättningar att lyckas även utifrån och in. Jag måste förstå mig själv innan jag kan förstå andra.

Jag kan snabbt se tydliga spår av dessa egenskaper i de mest framgångsrika säljarna. De vet vad de är bra och dåliga på, hur de ser på sig själva och hur de förhåller sig till omvärlden samt sin tilltro på sin egen förmåga att prestera.

Så, låt oss börja inifrån och ut innan vi går utifrån och in.