Relationer – hur mycket är dem värda?

Många pratar om vikten av relationer. Vikten av att odla och sköta om dem.

Jag delar den synen. I synnerhet i rollen som säljare. Men…

Jag tycker det ibland går över styr. Många blandar det personliga med det yrkesmässiga. Nu är det några som säger att riktigt duktiga säljare gör just det. Jag är inte säker. Många gånger ser jag riktigt duktiga säljare bli hämmade när deras chefer skickar tydliga signaler att ”Ni måste lära känna era kunder och umgås med dem! Ni måste bli vänner med dem. Den som känner dem bäst skapar flest affärer!”. Jag tror vi behöver klargöra en del saker:

– Duktiga säljare skapar tillit och respekt för sina kunder. Du förtjänar deras förtroende.

– Duktiga säljare förstår att relationer bygger på att leverera och skapa ett klimat där vi lyckas tillsammans

– Duktiga säljare förstår och kan skilja på yrkesmässiga och privata

– Duktiga säljare förstår att många yrkesmässiga vänskaper bygger på att de skapat gemensam framgång. Gång, på gång, på gång. Men även vågar misslyckats tillsammans.

– Duktiga säljare förstår att tillgjort beteende bygger inga långsiktiga relationer

Som ni förstår tror jag på att skapa och bygga relationer. Både privat och i yrkeslivet. Många av mina vänner har jag träffat genom mitt jobb som säljare. Jag tror på att skapa resultat tillsammans med kunderna vilket ofta kräver tydlighet i relationen. När jag blir vän för livet så hoppas jag att jag förtjänat det. Men det är inget krav för att lyckas.

Visa att du vill förtjäna era kunders respekt så tar framtiden hand om resten.

– Nu åker vi.