Förändrings vindar…eller gammal skåpmat?

Fler och fler hävdar att inom kvalificerad försäljning skapas fler leads via relationer än via traditionella ”cold calls”.

Jag har tidigare skrivit om vikten av relationer och jag tror det inte är något nytt för någon att utveckla befintliga kunder har högre affinitet till högre lönsamhet än utvecklandet/skapandet av nya kunder. Där bärs framgång ofta upp av relation.

Nyligen sprang jag på några intressanta företag som valt att helt fokusera på att skapa nya leads via gamla kontakter. Begreppet ”cold calls” har de helt valt bort. Jag tror vi ser en intressant trend här.

Jag tror flertalet av er har hört den teoretiska modellen att det är bara 6 relationssteg mellan dig och vem som helst i världen. Du känner någon som känner någon som känner…ja o s v. Jag anser att inom kvalificerad försäljning kommer detta slå igenom ordentlig inom 3 år och vara den enskilt största framgånsfaktorn till nya affärer. Vill du träffa ett företag som du tror kan få nytta av dina produkter eller tjänster så kommer din ”dörröppnare” vara någon i din omgivning. Hittills har det aldrig slagit fel. Förtroendet som du har fått av någon i din närhet kommer öppna dörren till nya affärer.

Så vägen till framgång inom kvalificerad försäljning kommer ske genom ditt förtroendekapital hos dina relationer. Tänk på att ALLA har vi relationer. Den du minst anar kan bli din bästa leadsgenererare.

Nu åker vi.