En säljares juldagbok dag 21

21 december – Helt ointressant eller din nästa allians?

Någonting har hänt.

De som vi förut såg som helt ointressanta kan idag bli din nya affärspartner. Samarbeten inom områden som förut inte ens fanns på den berömda ”världskartan” (din marknad för att vara mer korrekt). Jag läste nyligen en artikel i Fast Company som pratar om delaktighet. Marknaden som vi såg den förr med höga barriärer och säkerhetsnät blir snarare hinder än möjligheter och bryts nu ner. I ITs underbara värld har vi ganska länge pratat om ”open source”, men inom företagsvärlden ur ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv har det först ganska nyligen blivit en sanning.

Du är snarare naiv om du tror att du själv kan lösa allt. Fler och fler företag talar om vilka utmaningar de har och bjuder in till samverkan (tänk hur mycket bättre det låter på engelska; ”collaboration”…).

Så, låt oss även inom försäljningsskrået se hur vi kan skapa ännu bättre lösningar för våra kunder genom att bjuda in andra duktiga bolag till en workshop där vi tillsammans ser hur vi kan lösa kundernas problem. Det är läskigt i början och flera kommer vara avvaktande och försiktiga. När alla märker att alla är inbjudna för just sin specifika kompetens som inte konkurrerar med din så brukar det släppa.

En framgångsrik kund är en återkommande kund. Inser vi att vi inte kan lösa allt, men tillsammans med andra skapa ännu bättre lösningar, så vinner alla.

Open sales source. Det begreppet myntar jag nu. Bolag som inser att öppenhet och förmågan att arbeta tillsammans mot en given kund för att lösa problemet kommer vinna. De har en Open Sales Source. Eller OSS som alla trestaviga managmentkonsulter skulle kalla det. ”Vi utgår från en OSS-lösning” skulle bli svaret om någon frågade hur ni jobbar gentemot större komplexa lösningar gentemot kunderna.

Nu åker vi.