En säljares juldagbok dag 17

17 december – Har du någon idol?

När vi var små var det vanligt att ha idoler. Jag hade många i idrottens värld. Personer som jag såg upp till och lekte att jag var när jag t ex på kvällarna stod och slog frisparkar själv på fotbollsplanen. Hur kommer det sig att de försvinner ju äldre vi blir?

Jag tror behoven finns att ha idoler. För att inte låta för pretentiös kallar vi vuxna ibland de för förebilder. Lite mindre laddat.

Jag skulle vilja att vi började lyfta fram människor som vi ser som idoler. I alla yrken. Tänk att ha en idol inom sitt yrke. Personer vi kan se upp till som vi strävar efter att om möjligt kunna bli lika bra som.

Jag tror vi skulle både bli bättre och känna en större drivkraft om vi som vuxna likt våra barn hittade våra nya idoler.

Nu åker vi.