”Du förstår, vårt företag är annorlunda”

Det får jag höra nästan varje vecka. De jag pratar med tror verkligen att just deras företag och bransch är unik ur ett säljperspektiv.

Hur många tror att det är så? Att deras utmaningar inom försäljning och organisk tillväxt är helt unik? Att utmaningarna de har, har ingen annan?

– Vad är det som får dem att tro det?

En anledning tror jag ligger i att de har begränsad erfarenhet av olika branscher. Andra har lyckats med konststycket att skapa en intern bild som hela bolaget tror på. ”Vi är unika”. En annan jag har märkt vuxit är osäkerheten och rädslan att bli ”upptäckt” att de inte vet vart dem skall börja för att lösa sina problem.

Min erfarenhet säger mig att tyvärr måste jag göra dem besvikna. De är inte unika. Det som är unikt är i vilken följd just deras företag bör lösa sina utmaningar, men i grund och botten är det samma beståndsdelar. Lite som människans grundstenar i DNA. Grunden är den samma, men SAMMANSÄTTNINGEN är unik.

Vi pratar därför om försäljningens DNA. Hur ser sammansättningen ut i just ditt bolag? Är det värt att ta reda på?

Nu åker vi.