Att enas om kartan

Jag kan inte låta bli att fascineras över hur olika en karta kan se ut när man frågar tre olika personer i en ledningsgrupp. Fascinationen uppstod när jag frågade VD, CFO respektive försäljningsdirektören vid separata tillfällen vad orsaken var till att det inte gick bättre än det gjorde för bolaget.

VD svarade; ” för mig är det ganska uppenbart att en av de främsta orsakerna är att försäljningen släpar. Det i sin tur beror på att säljarna säljer våra produkter för billigt och i för låga volymer”.

CFO svarade; ” jag tycker siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi har dålig styrning och skriver för dåliga avtal med våra leverantörer. Sedan anser jag att vi är för många. Vi skulle utan att förlora kvalitén kunna minska personalstyrkan med 10-15%”

Försäljningsdirektören svarade; ”vår CFO förstår inte hur affärerna går till. Vi producerar dessutom inte de produkter marknaden efterfrågar. Jag tror dessutom att VD inte inser vilka brister vi har inom bolaget. Jag skulle kunna sälja så mycket mer bara vi…”

Vi pratar om tre personer som alla sitter i samma ledningsgrupp och som alla har olika uppfattning om orsakerna om nuläget. Om jag skulle berätta vad de sa vad lösningen var skulle det bli ännu tydliga att resp persons karta visade tre helt olika riktningar på vart norr låg samt tre helt olika förslag på vilken väg som var bäst framåt för att bolaget skulle kunna bli mer konkurrenskraftig.

Jag är inte ute efter denna enskilda händelse utan den generella olikheten. Scenen ovan har utspelat sig flera gånger under årens lopp.

Att ge sig ut på de stora möjligheternas hav (förhoppningsvis ett blått och inte rött hav) utan att enas om kartans utseende eller åt vilket håll norr ligger kan med den bästa av intentioner få företagsskeppet att gå på grund eller helt enkelt åka i helt fel riktning.

Den klurige svarar då; ” Jamen, de kanske hittar ett helt nytt hav och land precis som Columbus”. Det håller jag med om, MEN sannolikheten är stor att precis som i Columbus fall att det är någon annan som kommer profitera på det.

Gör mig en tjänst; se till att ni har samma karta och att allas kompasser visar samma riktning på vart norr ligger.

Jag lovar att lyfta fram varje försök ni gör för att lyckas i ert arbete!

Nu åker vi.